COPA

COPA studie

Doel

In de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar hebben we veel ervaring met het plaatsen van heupprotheses. We kunnen daarbij 2 methoden toepassen om tijdens de operatie het heupgewricht te bereiken: de voorste benadering (direct anterieur) en de achterste benadering (posterolateraal). Globaal gezien wordt in Nederland de achterste benadering meer toegepast. Wij willen onderzoeken of deze twee benaderingen verschillen in pijn en herstel van de patiënten na de operatie.

Download hieronder de volledige patiënten informatie brief.

Inclusie

Patiënten tussen de 18 en 80 jaar die op de wachtlijst staan voor een totale heupprothese.

 • Leeftijd 18-80 jaar
 • ASA I & II
 • Coxarthrose
 • Indicatie voor ongecementeerde totale heupprothese
 • Beheersing Nederlandse taal
 • (e-mail adres)

Exclusie

 • Operatie in voorgeschiedenis van één van beide heupen
 • Post-traumatische afwijkingen bekken/femur
 • Reumatoïde artritis
 • Insuline afhankelijke diabetes mellitus
 • Osteoporose
 • Neurologische- of spierziekten waardoor loop- en pijnanalyse verstoord wordt

Betrokken orthopeden

C.J. Vos / O.P.P. Temmerman / W.J. Pluymakers

Randomisatie

Ja – voorste benadering (direct anterieur) vs achterste benadering (posterolateraal)

Follow up

2 jaar

Extra

Van de eerste 60 personen zal er bij 30 een MRI-scan worden verricht na 1 jaar en bij 30 een CT-scan na 6 weken (hiervoor zal expliciet toestemming worden gevraagd).

Downloads

Deelnemen aan deze studie?

Als u wilt deelnemen aan één van onze studies kunt u een afspraak maken op de polikliniek orthopedie (072 - 548 2500) of direct contact opnemen met één van de medewerkers van CORAL.

Neem direct contact op

Lopende studies

SWAG

SWAG

COMPASS

COMPASS

COPA

COPA