SWAG

SWAG studie

Doel

Het bepalen van de gevoeligheid en specificiteit van de alfadefensine-test in een Nederlandse populatie van patiënten met een vermoedelijke periprosthetische gewrichtsinfectie (PGI) als complicatie van een totale heup- of knieprothese.

PGI behoort tot de meest precaire complicatie van totale heup- en knieprotheses. Vrijwel altijd gaat een PGI gepaard met langdurige opname, maanden antibiotica en soms meerdere operatieve ingrepen. Er bestaan verschillende definities van PGI, en de diagnose is soms moeilijk te stellen. Bij verdenking op een PGI wordt een gewrichtspunctie verricht. Het verkregen materiaal wordt vervolgens opgestuurd voor cytologisch (leukocytentelling) en microbiologisch (kweken/gram) onderzoek.

Het gebruik van de leukocytenesterasetest (“urine dipstick”), als alternatief voor de synoviale leukocytentelling, is relatief nieuw met veelbelovende resultaten. Zo heeft deze test een positief en negatief voorspellende waarde van respectievelijk 74% en 95%, en is deze binnen enkele minuten bekend. Daarnaast bestaat er een nieuwe test, de alphadefensine-test. Ook deze point-of-care test (POCT) naar de concentratie alpha-defensine, een eiwit dat wordt afgescheiden door leukocyten, is binnen enkele minuten na testen bekend. Volgens verschillende auteurs is deze test nauwkeuriger dan de meest gebruikte tests, met een sensitiviteit van 0.96 en een specificiteit van 0.97.

Beide tests zijn het afgelopen jaar in het NWZ Alkmaar gebruikt. Binnen Nederland zijn nog geen onderzoeken gedaan naar deze testen. In deze studie zal daarom retrospectief gekeken worden naar de resultaten en correlaties van de bovengenoemde tests. Tevens zijn deze tests inmiddels geïmplementeerd in het nieuwe protocol voor PGI, waardoor ook prospectief naar de resultaten kan worden gekeken.

Betrokken orthopeden

Gehele vakgroep

Handige links

Deelnemen aan deze studie?

Als u wilt deelnemen aan één van onze studies kunt u een afspraak maken op de polikliniek orthopedie (072 - 548 2500) of direct contact opnemen met één van de medewerkers van CORAL.

Neem direct contact op

Lopende studies

SWAG

SWAG

COMPASS

COMPASS

COPA

COPA