LEAK

LEAK studie

Doel

Het bepalen van de optimale behandeling van aanhoudende wondlekkage na het plaatsen van een heup- of knieprothese.

Over het algemeen is het herstel na het plaatsen van een prothese voorspoedig. Echter bij ongeveer 20% van de patiënten blijft de wond wat langer lekken. Zoals uw arts u heeft verteld, is dat bij u het geval. Als de wond langer blijft lekken dan gebruikelijk, dan kan dat een voorbode zijn van infectie van de prothese. In dat geval kan het nodig zijn de wond en de prothese schoon te maken. De optimale behandeling van aanhoudende wondlekkage is tot op heden niet bekend.

Indien u aan het onderzoek deelneemt, zal er op dag 9 of 10 geloot worden of er afgewacht gaat worden of dat uw prothese gespoeld wordt op dag 10 of 11. Afwachten betekent rust houden en goede wondzorg. Gedurende het afwachten wordt uw wond gecontroleerd en kan uw wond uiteindelijk goed genezen, of als dat niet het geval is, uiteindelijk toch besloten worden tot het spoelen van de prothese uiterlijk 10 of 11 dagen later (langer dan drie weken lekkage na een prothese is ongewenst).

Indien u loot voor spoelen zal uw prothese op dag 10 of 11 gespoeld worden en als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er opnieuw gespoeld worden. In beide gevallen wordt u op de gebruikelijke controlemomenten terug verwacht in het ziekenhuis. U hoeft dus in het kader van dit onderzoek geen extra bezoeken aan het ziekenhuis af te leggen. Wel kan het zijn dat het spoelen van de wond op dag 10 of -11 afwijkt van het beleid dat gebruikelijk was in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

Inclusie

Patiënten met aanhoudende wondlekkage op dag 9 of 10 na het plaatsen van een (primaire) heup- of knieprothese.

  • Leeftijd 18+
  • Heup- of knieprothese
  • Aanhoudende wondlekkage op dag 9 of 10

Betrokken orthopeden

Gehele vakgroep

Randomisatie

Ja – afwachtend beleid met wondzorg of operatief spoelen van de prothese.

Follow up

Op 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar na de wondlekkage zal u gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen.

Handige links

Deelnemen aan deze studie?

Als u wilt deelnemen aan één van onze studies kunt u een afspraak maken op de polikliniek orthopedie (072 - 548 2500) of direct contact opnemen met één van de medewerkers van CORAL.

Neem direct contact op

Lopende studies

SWAG

SWAG

COMPASS

COMPASS

COPA

COPA