CORAL orthopedie

Onze visie

Het Centre for Orthopaedic Research Alkmaar (CORAL) is het wetenschappelijk onderzoeksbureau van de afdeling orthopedie binnen de opleidingskliniek Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar. CORAL streeft ernaar om kwalitatief hoogstaand, fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en te ondersteunen. Met betrekking tot het ondersteunen van onderzoek gaat er speciale aandacht uit naar orthopedisch chirurgen en arts-assistenten die binnen het onderzoekskader van CORAL (promotie)onderzoek verrichten en naar studenten die zich willen verdiepen in klinisch orthopedisch onderzoek.

Bewegen vormt het kader waarin het onderzoek van CORAL plaatsvindt. De onderzoeken binnen CORAL resulteren in kennisverdieping, evidence-based handelen en innovaties om de kwaliteit van bewegen na orthopedische behandelingen te optimaliseren, bijvoorbeeld door pijnvermindering en functieverbetering. De input en output van CORAL in de vorm van onderzoeksideeën, -uitvoeringen, -publicaties en -implementatie in de praktijk komt van ieder die met de orthopedische praktijk te maken heeft: verpleegkundigen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, co-assistenten, arts-assistenten, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers.

Kwaliteitscentrum

Eén van de speerpunten van CORAL was het realiseren van het Kwaliteits- en testcentrum Orthopedie. Begin 2019 heeft dit centrum haar deuren geopend op de polikliniek orthopedie. Hier worden gegevens verzameld van patiënten die een knieprothese, heupprothese of voorste kruisbandreconstructie hebben ontvangen. Het gaat dan om de karakteristieken van de patiënt, procesuitkomsten, patiënttevredenheid en uitkomsten van fysieke testen. De pre- en postoperatieve testen en het analyseren van de verkregen data wordt uitgevoerd door kwaliteitsmedewerker Rianne de Wit – Appel. Daarnaast helpen fysiotherapeuten uit het Netwerk Orthopedie mee met het uitvoeren van de testen.

Het monitoren van het revalidatieproces gebeurt door klinimetrie tijdens de afgesproken poli bezoeken. Klinimetrie wordt in het centrum gecombineerd met relevante Patient Reported Outcome Measurements (PROMs) om de zorg vanuit het perspectief van de patiënten te monitoren. Door het continu meten wordt een afwijkend beloop snel(ler) zichtbaar zodat de behandeling direct kan worden bijgesteld. Anderzijds zorgt het voor een betere screening waardoor eerder bepaald kan worden welke patiënt wel en welke niet geopereerd moet worden. Bovendien geeft het artsen beter en sneller inzicht in de gezondheidsstatus van de patiënt.

Middels het kwaliteitscentrum willen wij de kwaliteit van de zorg waarborgen en waar mogelijk verbeteren.