PATIO

PATIO studie

Doel

Een gewricht-vervangende ingreep van de knie en heup is een effectieve behandeloptie voor knie- of heupartrose. Een totale knie- en heupprothese is één van de meest succesvolle orthopedische ingrepen. Binnen de revalidatie na een gewricht-vervangende ingreep speelt fysiotherapie een belangrijke rol. In de praktijk zien we veel variatie wat betreft inhoud en duur van de fysiotherapeutische behandeling. Binnen deze studie willen we onderzoeken wat de meest optimale vorm van fysiotherapie is wat betreft inhoud en duur.

Inclusie

Patiënten met arthrose van de knie of de heup die gepland staan voor het plaatsen van een totale knie- of heupprothese en bereid zijn mee te doen aan deze studie en de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Exclusie

  • indicatie anders dan gon- of coxarthrose
  • ongecontroleerde cardiovasculaire ziekten of hypertensie
  • neuromusculaire aandoeningen in de voorgeschiedenis die de functie van de onderste extremiteiten beïnvloedt
  • een andere geplande gewricht-vervangende operatie binnen een jaar
  • terminale ziekte
  • ernstige psychiatrische aandoening
  • niet in staat om de follow-up te voltooien

Betrokken orthopeden

Gehele vakgroep

Randomisatie

Ja op ziekenhuis niveau – NWZ heeft geloot voor de standaard fysiotherapie

Follow up

1 jaar (met 3 poliklinische afspraken)

Informatie

Deelnemen aan deze studie?

Als u wilt deelnemen aan één van onze studies kunt u een afspraak maken op de polikliniek orthopedie (072 - 548 2500) of direct contact opnemen met één van de medewerkers van CORAL.

Neem direct contact op

Lopende studies

SWAG

SWAG

COMPASS

COMPASS

COPA

COPA