Stage opzet

De schakelstage kan gedaan worden binnen het specialisme orthopedie en is een combinatie van een klinische en wetenschappelijke stage. Het verschil met de semi-arts stage is dat de schakelstage acht weken langer duurt. Verder maken student en opleider afspraken over extra te bereiken competenties van de vervolgopleiding teneinde korting te verkrijgen op de betreffende vervolgopleiding.

Het onderzoek

De nadruk van de activiteiten binnen de schakelstage ligt net als bij de semi-arts stage op de klinische vaardigheden en integratie van alle competenties van de arts en op het begeleiden en vervolgen van ziekte- en behandelverloop bij de patiënt en waar relevant diens familie.

De schakelstagestudent treedt op als zelfstandig functionerend arts en rapporteert direct aan een specialist en/of opleider zonder tussenkomst van een arts-assistent, draagt zorg voor de patiënt gedurende de gehele opname dan wel ziekte-episode en loopt zelfstandig de zaalvisite. De student houdt zelfstandig spreekuur en regelt de daaruit voortvloeiende aanvragen voor aanvullend onderzoek, doet de verslaglegging, formuleert en controleert het beleid, presenteert eigen patiënten op klinische besprekingen en bij de overdracht, draagt zorg voor de informatie en begeleiding van de patiënt en diens naasten en draagt zorg voor de gehele medische correspondentie. Dit alles gebeurt onder directe supervisie van de specialist die eindverantwoordelijk is.