Master Research Project

Het ontwikkelen van het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een studie is een essentieel onderdeel van een wetenschappelijke opleiding. Om die reden wordt er vanuit de opleiding Bewegingswetenschappen als eis gesteld dat er in de masterfase zelfstandig een onderzoeksproject wordt uitgevoerd. Dit is een individuele oefening tijdens de master, waarin de student wordt geacht een schriftelijk antwoord op een wetenschappelijke vraag te formuleren op basis van nieuwe data. Een stage bij de orthopedie is interessant voor studenten bewegingswetenschappen die zich willen verdiepen in de klinische toepasbaarheid van bewegingsonderzoek.

Belang scriptie

Het helder en zakelijk kunnen formuleren in een duidelijk gestructureerd format, waarbij hoofd- en bijzaken gescheiden gehouden worden en logisch zuivere gedachten- en argumentatielijnen gevolgd worden, is een vaardigheid die voor vrijwel elke academische functie van groot belang is. Daarom kan naast het Master Research Project (MRP), de scriptie gezien worden als het visitekaartje van elke afgestudeerde: niet zozeer de inhoud als wel het bewijs van vaardigheid zelf zal buiten de academische setting zwaar gewogen worden.