Stage opzet

De verlengde wetenschappelijke stage duurt 24 weken. Door de verlenging van de reguliere wetenschappelijke stage met de acht weken van de keuze co-schappen is het mogelijk de diepte in te duiken en tevens een groter onderzoek op te zetten. Een verlengde wetenschappelijke stage heeft een grotere kans om gepubliceerd te worden in een wetenschappelijk tijdschrift. Tijdens de verlengde wetenschappelijke stage voer je een eigen onderzoek uit in de geneeskundige wetenschap. Je kiest zelf het onderwerp en de afdeling en start de stage met de uitvoering van een literatuurstudie en het schrijven van een onderzoeksvoorstel in samenspraak met jouw stagebegeleider.

Het onderzoek

Na goedkeuring van het voorstel door de Commissie Wetenschappelijke Stages voer je (onder supervisie) alle fasen van het onderzoek uit: data verzamelen, registreren, analyseren, interpreteren en rapporteren.

Toetsing

De toetsing bestaat uit de beoordeling van de werkzaamheden tijdens de stage, het afrondende stageverslag en de mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten. Zowel de stagebegeleider als leden van de Commissie Wetenschappelijke Stages zijn betrokken bij deze toetsing.