Stage opzet

De wetenschappelijke stage duurt zestien weken. Tijdens de wetenschappelijke stage voer je een eigen onderzoek uit in de geneeskundige wetenschap. Je kiest zelf het onderwerp en
de afdeling en start de stage met de uitvoering van een literatuurstudie en het schrijven van een onderzoeksvoorstel in samenspraak met jouw stagebegeleider.

Het onderzoek

Na goedkeuring van het voorstel door de Commissie Wetenschappelijke Stages voer je (onder supervisie) alle fasen van het onderzoek uit: data verzamelen, registreren, analyseren, interpreteren en rapporteren.

Toetsing

De toetsing bestaat uit de beoordeling van de werkzaamheden tijdens de stage, het afrondende stageverslag en de mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten. Zowel de stagebegeleider als leden van de Commissie Wetenschappelijke Stages zijn betrokken bij deze toetsing.